icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  728 247 036
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Informacja o odczytach za I kwartał 2023

  Informujemy, że od dnia 01-03-2023 roku Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni rozpoczyna odczyty wodomierzy za pierwszy kwartał 2023 roku. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przez inkasenta prosimy o podanie aktualnego stanu w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez formularz na naszej stronie bądź telefonicznie pod numerem 17 224 33 88. Read more about Informacja o odczytach za I kwartał 2023[…]

  Wymiana wodomierzy ulica Białobrzeska – kontynuacja

  Informujemy, że od dnia 06-02-2023 roku Zakład będzie kontynuował wymianę wodomierzy w miejscowości Żołynia na ulicy Białobrzeskiej. Obecnie na wyżej wymienionej ulicy zakładane są wodomierze z nakładką radiową, czyli odczyt stanu licznika będzie następował bez wchodzenia inkasenta do domu. W przypadku nieobecności w domu prosimy o umówienie telefoniczne najbliższego możliwego terminu, w którym będzie można Read more about Wymiana wodomierzy ulica Białobrzeska – kontynuacja[…]

  Informacja o odczytach za IV kwartał 2022

  Informujemy, że od dnia 01-12-2022 roku Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni rozpoczyna odczyty wodomierzy za czwarty kwartał 2022 roku. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przez inkasenta prosimy o podanie aktualnego stanu w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez formularz na naszej stronie bądź telefonicznie pod numerem 17 224 33 88. Read more about Informacja o odczytach za IV kwartał 2022[…]

  Informacja

  Zakład Komunalny Sp. o.o. w Żołyni informuje, że ze względu na awarię systemu komputerowego w dniu 05-09-2022 roku do naszych klientów zostały błędnie wysłane wiadomości sms o wystawionej fakturze. W związku z powyższym prosimy wiadomości te traktować jako nieaktualne. Właściwe fakturowanie będzie się odbywać w terminach podanych we wcześniej umieszczonej informacji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

  Taryfy na wodę i kanalizację

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni informuje, że od dnia 01 września 2022 roku zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Wody Polskie decyzja Nr RZ.RZT.770.12.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 roku na terenie gminy Żołynia cena za wodę, odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej oraz opłaty abonamentowe będą naliczane wg następujących cen. Do cen i stawek Read more about Taryfy na wodę i kanalizację[…]


  Accessibility
  Zamknij panel