icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  728 247 036
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Informacja o odczytach za III kwartał 2021

  Informujemy, że od dnia 01-09-2021 roku Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni rozpoczyna odczyty wodomierzy za trzeci kwartał 2021 roku. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przez inkasenta prosimy o podanie aktualnego stanu w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez formularz na naszej stronie bądź telefonicznie pod numerem 17 224 33 88. Read more about Informacja o odczytach za III kwartał 2021[…]

  Taryfy na wodę i kanalizację

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni informuje, że od dnia 01 września 2021 roku zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Wody Polskie decyzja Nr RZ.RZT.770.12.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 roku na terenie gminy Żołynia cena za wodę, odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej oraz opłaty abonamentowe będą naliczane wg następujących cen. Do cen i stawek Read more about Taryfy na wodę i kanalizację[…]

  Komunikat o racjonalnym korzystaniu z wody

  Drodzy Mieszkańcy, w związku z utrzymującym się dłuższym okresem upałów bez opadów deszczu oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia Read more about Komunikat o racjonalnym korzystaniu z wody[…]

  Wymiana wodomierzy m. Smolarzyny

  Informujemy, że od dnia 31-05-2021 roku zaczęliśmy przeprowadzanie wymiany wodomierzy w miejscowości Smolarzyny. Obecnie w wyżej wymienionej miejscowości zakładane są wodomierze z nakładką radiową, czyli odczyt stanu licznika będzie następował bez wchodzenia inkasenta do domu. W przypadku nieobecności w domu prosimy o umówienie telefoniczne najbliższego możliwego terminu, w którym będzie można przeprowadzić wymianę. Brak wpuszczenia Read more about Wymiana wodomierzy m. Smolarzyny[…]

  Informacja o odczytach za II kwartał 2021

  Informujemy, że od dnia 01-06-2021 roku Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni rozpoczyna odczyty wodomierzy za drugi kwartał 2021 roku. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przez inkasenta prosimy o podanie aktualnego stanu w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez formularz na naszej stronie bądź telefonicznie pod numerem 17 224 33 88. Read more about Informacja o odczytach za II kwartał 2021[…]

  Przerwa w dostawie wody

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni informuje, że w dniu 23-03-2021 roku w związku z planowanymi pracami na wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Żołynia na ulicy Białobrzeskiej w godzinach 8.00 – 13.00.  

  Komunikat

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni informuje, że kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych  a wielkość przepompowni ścieków wybudowanych na sieci została dobrana proporcjonalnie do ilości wody zużywanej przez mieszkańców. W okresach deszczowych obserwujemy przepełnianie się całego systemu co świadczy o wprowadzaniu do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i drenażowych, powoduje to znaczące utrudnienia Read more about Komunikat[…]

  Komunikat

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców miejscowości Żołynia o zwrócenie uwagi na ewentualnie pojawiające się wycieki wody szczególnie w okolicach budynków, które są niezamieszkane. W przypadku zauważenia takiego miejsca gdzie mogła nastąpić awaria na sieci wodociągowej prosimy o zgłoszenie pod numerem telefonów 17 224 33 88, 696 Read more about Komunikat[…]


  Accessibility
  Zamknij panel