icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Listopad 24, 2016

  Organy spółki

  Organy spółki

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni utworzony został w wyniku przekształcenia Zakładu Komunalnego w Żołyni w jednoosobową Spółkę Gminy, uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/169/02 z dnia 22.03.2002r.

  Spółka została wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000127202 w dniu 29.08.2002r.

  Zgromadzenie Wspólników powołuje Radę Nadzorczą (w skład której obecnie wchodzą trzy osoby). Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza powołuje zarząd spółki.

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni posiada zarząd jednoosobowy w postaci Prezesa Zarządu, który jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z prowadzoną działalnością spółki Kadencja Prezesa Zarządu jest na czas nieokreślony.

   

  Accessibility
  Zamknij panel