icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Informacja dotycząca umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  Informacja

  dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

      Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, informuje, iż jak wynika z Uchwały Nr XXII/168/05 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, odbiorca usług składa do Zakładu pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub w umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług – niezwłocznie po jej wystąpieniu (§ 9 ust. 1).

      Ponadto, zgodnie z § 31 ww. uchwały, odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

  Mając na uwadze powyższe, Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni wzywa do wskazania aktualnego odbiorcy usługi (właściciela, zarządcy nieruchomości) z tytułu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, celem prawidłowego oznaczenia strony umowy oraz określenia podmiotu
  zobowiązanego do zapłaty za wykonane usługi na wystawianych fakturach.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  Accessibility
  Zamknij panel