icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Komunikat

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni informuje, że kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych

   a wielkość przepompowni ścieków wybudowanych na sieci została dobrana proporcjonalnie do ilości wody zużywanej przez mieszkańców.

  W okresach deszczowych obserwujemy przepełnianie się całego systemu co świadczy o wprowadzaniu do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i drenażowych,

  powoduje to znaczące utrudnienia w pracy przepompowni i  oczyszczalni ścieków.

  Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych

  czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej

  z posesji są działaniami zakazanymi  przez prawo.

  Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

  „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych,

  a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

  Za nieprzestrzeganie tych zakazów ustawa przewiduje grzywnę do 10 000 zł.

  Wobec powyższego Zakład Komunalny wzywa wszystkich odbiorców, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej

                 do zlikwidowania podłączeń czy spustu wody opadowej do studzienek kanalizacyjnych.

  Zakład Komunalny będzie przeprowadzał kontrole ww. zakresie i zastrzega,

                          że w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

  może wystąpić o ukaranie zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  Accessibility
  Zamknij panel