icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Listopad 25, 2016

  Cena wody i ścieków

  Ceny wody i ścieków na podstawie Taryfy obowiązującej
  od 01.09.2022r

  Do cen i stawek opłat netto podanych poniżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Grupa taryfowa 1 (osoby fizyczne)

  Cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,25 zł

  Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej za wodę – 4,18 zł

  Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,16 zł

  Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej za kanalizację – 5,05 zł

  Grupa taryfowa 2 (firmy, instytucje)

  Cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,35 zł

  Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej za wodę – 7,10 zł

  Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,16 zł

  Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej za kanalizację – 9,78 zł
  Accessibility
  Zamknij panel