icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Październik 18, 2017

  Woda bezpowrotnie zużyta

  Woda bezpowrotnie zużyta (podlicznik)

  Na terenie działania Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Żołyni istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej. –  pobierz wniosek

  Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody jest możliwe w następujących przypadkach:

  1. wykorzystanie wody na terenie nieruchomości inwestora dla celów ogrodniczych;
  2. zużywanie wody do celów uprawy roślin (np. szklarnie) itp. bez wytwarzania ścieków;

  W celu zamontowania ww. wodomierza należy:

  •     Wystąpić do Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą
  •     Do wniosku dołączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (np. do celów opiniodawczych) w sakli 1:500, 1:1000 z zaznaczonymi granicami nieruchomości.
  • Wniosek z załącznikiem należy złożyć w siedzibie Zakładu
  • Po uzyskaniu warunków należy opracować uproszczoną dokumentację montażu dodatkowego wodomierza (szczegóły w warunkach technicznych)
  • Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do Zakładu w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania, dokonania odbioru technicznego i oplombowania urządzenia. Czynności te są płatne.  Accessibility
  Zamknij panel