icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Listopad 24, 2016

  Nasze obiekty

  Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13[1] RODO,`1 informuje się że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalnym Sp. z. o.o. w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia w imieniu, którego działa Zarząd.

   

  1. Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Komunalnym Sp. z. o.o. w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, 37- 110 Żołynia jest Teresa Curzytek, tel. 600808605, e-mail: iod@post.pl;

   

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług wodno – kanalizacyjnych oraz rozpatrzenia Wniosku o wydania/zmiany/ aktualizacji warunków przyłączenia do sieci wod-kan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej . Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO oraz art. 27e ust.1 pkt 2 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747).
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty prawne upoważnione na podstawie prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno archiwalnych obowiązujących w Zakładzie Komunalnym Sp. z. o.o. w Żołyni.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji procesu wydawania warunków technicznych.
  8. Dane Pani/Pan nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Accessibility
  Zamknij panel