icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Listopad 29, 2016

  Ścieki

  CZEGO NIE WRZUCAĆ DO KANALIZACJI:

  Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

  Do toalety nie należy wrzucać:

  odpadów stałych (żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp.,) – powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.
  materiałów budowlanych (zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.)
  części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie (rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.)
  środków higieny osobistej (waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.)
  włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
  ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę.
  igieł – zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.
  lekarstw, farb oraz chemikaliów – innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
  kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów – pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę.
  odpadów płynnych niemieszających się z wodą – w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
  substancji palnych i wybuchowych – w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.
  odpadów i ścieków z hodowli zwierząt – w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

  Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.
  Accessibility
  Zamknij panel